General Information

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ทางทิศตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วยเกาะเหนือ
และเกาะใต้มีเมืองสำคัญทางการศึกษาดังนี้

โอ๊คแลนด์ (Auckland)

โอ๊คแลนด์เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงเดิมของประเทศนิวซีแลนด์อยู่บนเกาะเหนือ เมืองขนาดกลางติดชายทะเลที่สงบ
สวยงามจึงทำให้ชาวนิวซีแลนด์รักการเล่นเรือใบและทำเล่นกีฬาทางน้ำเป็นชีวิต พวกเขาล้วนเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ และมีการ
ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย เป็นกันเอง กับภูมิอากาศเย็นสบาย ซึ่งเมืองนี้เองเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการศึกษาเนื่อง
จากเป็น ศูนย์รวมของสถาบันและมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆเอาไว้

เวลลิงตัน (Wellington)

เวลลิงตัน หรือ เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะเหนือใกล้ช่องแคบจึงมีลมพัดแรงและอากาศเย็น
เมืองนี้เป็นเมืองทางการเมืองและการทูต บ้านเมืองจึงเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ดังนั้นนักเรียนไทยไม่น้อยที่เลือกศึกษาและ
ใช้ชีวิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้

ไครซ์เชิร์ต (Christchurch)

ไครซ์เชิร์ต คือเมืองที่รับอิทธิพลต่างๆมาจากสหราชอาณาจักร ดังนั้นทั้งสถาปัตยกรรมและแนวการดำเนินชีวิตของเมืองนี้
จะยังคงมีกลิ่นอาย ของชาวอังกฤษผสมผสานความเป็นมิตรแบบชาวนิวซีแลนด์ที่น่าประทับใจ กับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ทั้งยังล้อมรอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ไครซ์เชิร์ตจึงเป็นหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนไทยตลอดมา

ภูมิอากาศ

ส่วนอากาศที่นิวซีแลนด์จะมี 4 ฤดู คือ
ฤดูร้อน (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม-พฤษภาคม)
ฤดูหนาว (มิถุนายน-สิงหาคม)
ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน-พฤศจิกายน)  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา

  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา