ฟรี!! บริการแนะแนวศึกษาต่อ เรียนภาษาและทำงานในต่างประเทศ

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ

Australia: Macquarie University มหาวิทยาลัยคุณภาพชื่อดังอันดับที่ 13 ของประเทศออสเตรเลีย โด่งดังเป็นที่ยอมรับในสายการเรียนธุรกิจ ไอที และวิศวกรรม แจกทุนการศึกษาแบบรายปีปีละ       AUD!0,000 ให้กับนักเรียนไทยไม่ว่าจะสมัครคอร์สปริญญาตรีหรือปริญญาโท

Singapore Study Tour 2019!!!!

Singapore Study Tour 2019!!!!

ปิดเทอมใหญ่นี้วางแผนมอบกิจกรรมพิเศษให้ลูกลูกกันหรือยังคะ???

❤️รับสมัครแล้ว❤️ ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2019 สมัครก่อน 31 ธันวาคมนี้ รับเลย ส่วนลด 2,000 บาท


 • สถาบัน Universal Institute of Technology (UIT) เปิดคอร์ส Active Conversation in English เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีศักยภาพในโอกาสต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ด้านการขายหรือ customer services ควรลงเรียนอย่างด่วนด่วน

  คอร์สเรียนนี้จะเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาและเพิ่มคำศัพท์พร้อมทั้งการฝึกฝนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวืตประจำวันอย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งมีการฝึกตามหัวข้อดังนี้
  +การแสดงบทบาทสมมุติและการนำเสนองานหน้าห้อง
  +การออกแบบและขายสินค้า
  +การเขียนเรซูมเม่และการสัมภาษณ์งาน
  +เรียนรู้การทำงานในงานการกุศล
  +การสนทนาทางโทรศัพท์
  +การทำบันทึกหนังสั้น
  +การเขียนวิจารณ์หนังหรือหนังสือ
  +การฝึกภาษา customer services
  +การเจรจาและชักชวนลูกค้า
  เป็นต้น

 • โปรแกรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของชาวออสเตรเลีย

  โปรแกรม Demi Pair กับทางสถาบัน Impact English เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกภาษาผ่านการเรียนและการใช้ชีวิตจริงอย่างจริงจัง ซึ่งนักเรียนต้องลงเรียนคอร์สภาษาอย่างต่ำ 12 สัปดาห์ และทำงานพาร์ทไทมกับทางโฮส(เจ้าของบ้านพัก)โดยมีหน้าที่จะช่วยช่วยดูแลบ้าน ทำความสะอาดและดูแลเด็กๆ รวม 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลานักเรียนจะได้รับห้องพักส่วนตัวและอาหาร 3 มือ ฟรี!!!