ฟรี!! บริการแนะแนวศึกษาต่อ เรียนภาษา และทำงานในต่างประเทศ

Scholarships 2021-22 รวมทุนการศึกษาจากประเทศต่างๆ

Australia:  Macquirie University: ทุนการศึกษา AUD10,000

             UTS: : ทุนลดค่าเล่าเรียน 25-35% สำหรับปริญญาโท

               Western Sydney University: ทุนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             University of New Castle: ทุนการศึกษาลด AUD10,000 สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             ACU: ทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียนสุงสุด 50% สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             Torren University: ทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียนสุงสุด 50% สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             Swinburne University: ทุนลดค่าเล่าเรียน 10-75% สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             Griffith University: ทุนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             RMIT: ทุนลดค่าเล่าเรียน AUD10,000 once pay off for STEM

             Charles Darwin University: ทุนลดค่าเล่าเรียน 25% และ 50% สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโทปีแรก

             UOW: ทุนลดค่าเล่าเรียน 30% Intake 2021 สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             Monash University: ทุนสูงสุดถึง AUD10,000 ต่อปีสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             Sounthern Cross University: ทุนการศึกษาลด 8,000 ต่อปีสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

             Deakin University มอบทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 50% สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

Taiwan:   NTU Scholarships: International Graduate Student Scholarship (National Taiwan University)

             ระดับการศึกษา: ปริญญาโท/ปริญญาเอก

             ระยะเวลา: ปริญญาโท ระยะเวลาทุนสูงสุด ปี ปริญญาเอก ระยะเวลาทุนสูงสุด 3 ปี

             จำนวนเงินทุน:   TWD 25,000ต่อเดือน

             Feng Chia University: International Students Scholarship Program

             ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีและโท

             ระยะเวลา: ระยะเวลาทุนสูงสุด 2-4 ปีตามระดับปริญญา

             จำนวนเงินทุน: Waiver of the full/half tuition and miscellaneous fees

             NTNU Scholarships: International Students Scholarship (National Taiwan Normal University)

             ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี/โท/เอก

             ระยะเวลา: ปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปี ปริญญาโท ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี

             จำนวนเงินทุน: Baseline Tuition and the average credit fees

             Tuition Waiver Process for International College of Ming Chuan University

             ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี/โท

             จำนวนเงินทุน: ทุนส่วนลดการศึกษา 40% ของปีการศึกษาแรก 30% ในปีการศึกษาที่ 2 20%และ 10% ในปีการศึกษาต่อมา 

 

UK:         Brunel University London มอบทุนการศึกษาสูงถึง £6000 สำหรับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เริ่มเรียนมกราคม 2022 

 • อยากเดินทางไปศึกษาต่อเรียนภาษาต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไร

  คำถามหลักจากน้องน้องนักเรียนและผู้ปกครองของเรา พี่พี่จึงขอแนะเสนอข้อมูลสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อการสมัครเรียนต่อ ขั้นตอนดังนี้

  1. การเลือกคอร์สเรียนที่เราสนใจ
  2. การศึกษาเมืองและประเทศที่เราปรารถนาจะไปศึกษาใช้ชีวิต
  3. การตรวจสอบรายละเอียดคอร์สเรียนและสถาบันในเมืองที่เราสนใจ
  4. การตัดสินใจเลือกสถาบันและเตรียมเอกสารการสมัครเรียน
  5. การสมัครเรียน ติดตามผลการตอบรับและการชำระค่าเล่าเรียน
  6. การเตรียมเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  7. การดำเนินการยื่นขอวีซ่าและติดตามผล
  8. การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

  Go GETS จะเป็นผู้ให้การแนะนำ การจัดเตรียมและการดูแลในทุกกระบวนการเพื่อให้แผนการศึกษาต่อในต่างประเทศของพี่พี่น้องน้องนั้นถูกทางและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 • เรียนจบคอร์สปริญญาในประเทศออสเตรเลีย แถมวีซ่าทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยาวยาวถึง 2-4 ปีค่า !!!!

  หนึ่งในจุดเด่นยืนหนึ่งของการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียนี้คือ การยื่นสมัครรับวีซ่า Temporary Graduate Visa -Post Study Work หลังการจบการศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนต่างชาติได้นำความรู้จากการศึกษามาพัฒนาฝึกฝนในการสนามการทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำของชาวออสเตรเลียเองหรือองค์กรระดับโลกต่างๆ ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการจ้างงานทำงานในระยะยาวต่อไป

  แน่นอนว่าน้องน้องไม่เพียงแต่จะได้ความรู้ทักษะเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับแล้ว น้องน้องยังได้สะสมประสบการณ์การทำงานจริงที่จะเป็นใบเบิกทางชั้นเยี่ยมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของน้องน้องเมื่อกลับมาประเทศไทยอีกด้วย
 • Work and Study in Canada
  Work and Study in Canada การเรียนและทำงานที่ประเทศแคนาดา

  Work and Study การเรียนและทำงานที่ประเทศแคนาดานั้น มีการเปิดสอน 2 ประเภท คือโปรแกรม Diploma Academic Only และ Diploma Co-Op

  >Diploma Academic Only เป็นการเรียนหลักสูตร Diploma หรืออนุปริญญา ระยะเวลาของหลักสูตรจะอยู่ที่ 26-38 สัปดาห์ ซึ่งภายใต้ Study Permit นักเรียนมีสิทธ์ทำงานได้ Part-Time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  >Diploma Co-Op เป็นการเรียนหลักสูตร Diploma เหมือนกับ Diploma Academic Only แต่จะมีระยะเวลาของการฝึกงานแบบได้รายได้ในสาขาที่เรียนด้วย เช่น เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงานในสาขาที่เรียน 24 สัปดาห์ + เรียน 2 สัปดาห์ นักเรียนสามารถมีสิทธิ์ทำงานได้ Part-Time ตามระยะเวลาของ Study Permit และ Work Permit ในช่วงของการฝึกงาน

  ทางสถาบันได้ร่วมมือกับ Encubate องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Visa และ Permits ที่ได้ขึ้นทะเบียนของประเทศแคนาดาที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่เรียนกับสถาบัน ทั้งการเรียนเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเรียนภาษาระยะสั้นเป็นวีซ่านักเรียน การขยาย Study Permit และการขอ Work Permit ด้วย
 • เหตุผลที่ควรไปเรียนต่างประเทศ!!!

  เหตุผลที่ควรไปเรียนต่างประเทศ!!!

  น้องน้องหรือผู้ปกครองหลายท่าน อาจยังมีมุมลังเลว่าการไปศึกษาต่อหรือเรียนภาษาในต่างประเทศนั้นคุ้มค่าจริงหรือ มันจะพัฒนาทักษะศักยภาพอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่

  ขอให้ลองพิจารณาข้อดีต่างๆดังนี้

  ☆ โอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์สากล
  การไปศึกษาในต่างประเทศนั้น นอกจากเราจะได้เรียน เขียน อ่านในภาษาที่สองหรือสาม แล้วเราต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกฝนปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในสาขาวิชาที่เรียนในเชิงลึกผ่านการวิเคราะห์เคสระดับโลกและนำทฤษฎีต่างมาพัฒนาใช้อย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองโลกทัศน์ของเราให้กว้างไกลยิ่งขึ้นว่าประเทศที่พัฒนาเขามีวิธีคิดและพัฒนาผลงานกันอย่างไร

  ☆ การเรียนรู้ภาษาพัฒนาทักษะกับเจ้าของภาษา
  การได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างเข้มข้นทุกวันตลอดเวลากับเจ้าของภาษา ณ ประเทศที่ทุกคนในภาษานั้นนั้นย่อมช่วยให้การพัฒนาทักษะภาษานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากนักเรียนจะได้ใช้ภาษาจริงในสถานการณ์ต่างๆกับครูผู้สอนและเพื่อนๆ ผ่านเทคนิคการสอนที่นักเรียนจะเข้าใจการใช้ภาษานั้นอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้นักเรียนไม่ลืมแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก้อตามค่ะ

  ☆ หลักสูตรที่หลากหลายจากสถาบันคุณภาพ
  ในแต่ละประเทศนั้นมีทั้งสถาบันรัฐและเอกชนคุณภาพเยี่ยมเปิดสอนคอร์สภาษา ดิฟโพม่าและปริญญามากมาย ซึ่งทุกคอร์สเรียนหรือตัวคุณครูผู้สอนเองของแต่ละสถาบัน จะต้องถูกพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางให้กับนักเรียนอย่างดีที่สุดและให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน

  ☆ พบเพื่อนใหม่จากทุกมุมโลก เรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่
  การศึกษาต่างประเทศเปิดโอกาสให้เราไปพบผู้คนมากมายจากทั่วโลก ซึ่งนอกจากการได้ใช้ภาษากับเพื่อนต่างภาษาแล้ว เรายังจะได้แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ข่าวสาร เทคโนโลยีกับเพื่อนต่างชาติอีกด้วยค่ะ และการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนชาติอื่นๆ ซึ่งแสดงออกถึงการเข้าใจในวัฒนธรรมนั้นยังเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเรา ช่วยให้เราทำงานกับชาวต่างชาติหรือองค์กรต่างชาติได้อย่างมีศักยภาพและง่ายยิ่งขึ้น ที่สำคัญการพบเพื่อนใหม่ที่หลากหลายเป็นการสั่งสมคอนเนคชั่นคุณภาพที่ดีสำหรับอนาคตของเราด้วย

  ☆ ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
  ช่วงปิดเทอมหรือฮอลิเดย์ นักเรียนมักออกผจญภัยเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในประเทศที่ตนศึกษาหรือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเยี่ยมชม Landmark สถานที่สำคัญต่างๆและศึกษาประวัติความเป็นมา โดยทำให้ได้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้น ดื่มด่ำกับความสวยงามที่แฝงวัฒนธรรมของประเทศนั้นนั้น และยังได้พัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารอีกด้วย

  ☆เพิ่มคุณสมบัติความสามารถ ดีต่อการทำงานในอนาคต เพิ่มโอกาสที่ได้รับเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติทั้งในประเทศไทยและต่างแดน
  การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นการช่วยให้เรามีทักษะภาษาหรือความรู้เฉพาะทางอย่างชำนาญ ซึ่งเหมือนใบเบิกทางให้เรามีคุณสมบัติความสามารถที่โดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป ทั้งจากการประยุกต์ใช้ ความมั่นใจในความรู้ และประสบการณ์สากลที่ไม่อาจมีกันได้ทุกคน

  ☆ เติบโตพัฒนาเป็นผู้ใหญ่
  การใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นนักเรียนต้องดูแลตนเองทุกวินาที ไม่ว่าจะการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือการใช้ชีวิตประจำวัน นี่จะเป็นเราจากเด็กน้อยของครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมากขึ้น และสร้างความเป็นผู้นำ ที่เชื่อมั่นและมั่นใจ

  ☆ ความสัมพันธ์ในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น
  เมื่อต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวที่รักแล้ว ก่อให้เกิดทั้งความกังวล คิดถึง ห่วงใย ความหวังและการสร้างกำลังใจให้แก่กันค่ะ มันจะเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นใจทำให้แสดงความรักได้ออกมาอย่างเต็มที่ไม่เขอะเขิลเลย
 • อยากไปเรียนภาษาต่างประเทศ เดินทางคนเดียว VS เดินทางกับกลุ่มเพื่อน มีข้อดีข้อเสียใดบ้าง!!!!

  ✈️ เดินทางเไปเรียนแบบลุยเดี่ยว

  + โอกาสพัฒนาทักษะภาษาได้เต็มที่ เพราะจะได้ใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนใหม่ต่างชาติตลอดเวลา ทั้งในชั่วโมงการเรียนและการร่วมท่องเที่ยวในสุดสัปดาห์ (รวมทั้งการติดต่อกันเมื่อต่างกลับประเทศ)
  + เก็บเกี่ยวประสบการณ์การใหม่อย่างที่ใจปรารถนา อยากจะแบคแพค อยากจะลงเรียนกีฬาท้าทายก็ลุยได้ไม่ติดขัด
  + สร้างความกล้า ความมั่นใจในตนเองได้ดีเยี่ยม หลงทางก็ต้องกล้าถาม มีสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าพูดคุย
  + สร้างการเลี้ยงรู้จักการดูแลรับผิดชอบทั้งตนเองและสิ่งของ เพราะน้องน้องต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเอง จึงต้องตื่นนอนแต่เช้ากลับบ้านทันเวลาอาหารเย็น บริหารการใช้เงินให้พอดี
  -อาจจะ homesick มากในช่วงแรก

  ✈️✈️ เดินทางไปเรียนกับเพื่อนเพื่อน

  + ความอุ่นใจของตนเองและครอบครัว เพื่อนเพื่อนจะคอยดูแลซึ่งกันและกัน
  + ลุยท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่สุดมันส์ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเยือนสวนสนุก บินข้ามไปต่างเมืองก็สบาย
  + ความสนุกในการผจญภัยกับการเรียนรู้ใหม่ สถานที่ใหม่ สังคมใหม่กับเพื่อนที่รู้ใจ
  + สร้างความกล้าในการจัดการความต้องการของตัวเองและความต้องการของเพื่อน นั่นคือการเรียนรู้การปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  - ถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตลอด การได้พัฒนาภาษาอาจได้ไม่เต็มที่นัก

  อยากไปเรียนภาษาช่วงปิดเทอม หรือ หลังจบการศึกษา ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
 • Recommended Course: Vocational Education หรือคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (Skill Based)

  Vocational Education หรือคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (Skill Based) ที่ซึ่งชาวต่างชาติเลือกที่จะศึกษาต่อเฉพาะด้านก่อนการก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย

  สำหรับนักเรียนไทย เราอาจไม่คุ้นเคยกับการเรียนอนุปริญญามากนัก แต่ในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนท้องถิ่นมักจะเลือกการเข้าเรียนระดับอนุปริญญา หรือ Diploma มากกว่าการศึกษาตรงระดับปริญญา ด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้ค่ะ

  +การมุ่งเน้นผลิตนักเรียนเพื่อพร้อมในการทำงานวิชาชีพต่างๆในระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษา

  +การศึกษาที่เน้นการลงมือปฏิบัติการ ผ่านการลงมือทำจริง พัฒนาโปรเจค และศึกษา case study ต่างๆ

  +หลักสูตรการเรียนจะถูกปรับตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง โดยผู้เชียวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ

  +ครูผู้สอนจะต้องชำนาญมีประสบการณ์ตรงในวิชาที่สอน ต้องอัพเดตความรู้ของตนเองอยู่เสมอรวมทั้งเอกสารการสอนต่างๆ

  สำหรับ Vocational Education นักเรียนเพียงมีวุฒิการศึกษาระดับ Year 11 ขึ้นไปก้อสามารถสมัครเรียนได้แล้วนะคะ ซึ่งคอร์สเรียนจะยาว 1-2 ปี ขึ้นกับแต่ละคอร์สเรียนและสถาบันค่ะ และหากน้องๆต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี สามารถนำผลการเรียนไปยื่นเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยค่ะ
 • Recommended Course: Active Conversation in English

  คอร์ส Active Conversation in English เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีศักยภาพในโอกาสต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ด้านการขายหรือ customer services ควรลงเรียนอย่างด่วนด่วน

  คอร์สเรียนนี้จะเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาและเพิ่มคำศัพท์พร้อมทั้งการฝึกฝนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวืตประจำวันอย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งมีการฝึกตามหัวข้อดังนี้
  +การแสดงบทบาทสมมุติและการนำเสนองานหน้าห้อง
  +การออกแบบและขายสินค้า
  +การเขียนเรซูมเม่และการสัมภาษณ์งาน
  +เรียนรู้การทำงานในงานการกุศล
  +การสนทนาทางโทรศัพท์
  +การทำบันทึกหนังสั้น
  +การเขียนวิจารณ์หนังหรือหนังสือ
  +การฝึกภาษา customer services
  +การเจรจาและชักชวนลูกค้า
  เป็นต้น
 • Recommended Course: Demi Pair Program

  โปรแกรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของชาวออสเตรเลีย

  โปรแกรม Demi Pair กับทางสถาบัน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกภาษาผ่านการเรียนและการใช้ชีวิตจริงอย่างจริงจัง ซึ่งนักเรียนต้องลงเรียนคอร์สภาษาอย่างต่ำ 12 สัปดาห์ และทำงานพาร์ทไทมกับทางโฮส(เจ้าของบ้านพัก)โดยมีหน้าที่จะช่วยช่วยดูแลบ้าน ทำความสะอาดและดูแลเด็กๆ รวม 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลานักเรียนจะได้รับห้องพักส่วนตัวและอาหาร 3 มือ ฟรี!!!


 • เคล็ดไม่ลับ: การเลือกเมืองในการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

  เคล็ดลับการเลือกเมืองเพื่อไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

  +โซนอากาศ ใครชอบอากาศหนาวควรอยู่เมืองทางด้านใต้ของประเทศ เช่น Melbourne, Hobart ชอบอบอุ่นเลือกเมืองที่อยู่กลางประเทศและทางเหนือ เช่น Gold Coast, Perth

  +ความคึกคัก ใครที่ชอบแสงสีควรเลือกเมืองใหญ่ อาทิเช่นเช่น Sydney, Melbourne แต่หากชอบสงบๆ เช่น Adelaide, Canberra

  > จำนวนคนไทย ใครอยากอุ่นใจกับเพื่อนๆคนไทยควรไปเมืองยอดนิยม เช่น Sydney ใครอยากไปหาเพื่อนต่างชาติควรไปเมืองเล็กๆ เช่น Gold Coast, Sunshine Coast, Ballarat

  แต่หากจะเน้นประหยัดและอุ่นใจ ควรเลือกเมืองที่มีเพื่อนหรือญาติพำนักอยู่จะดีที่สุด
 • เคล็ดไม่ลับ: สมัครงานพาร์ทไทม์ในต่างแดน

  การสมัครงานพาร์ทไทม์ในต่างแดนไม่ใช่เรื่องยาก

  หลังจากพกความกล้าใส่หัวใจ เราจะเริ่มจากการเตรียมเรซูมเม่ (Resume) ที่ระบุรายละเอียดประวัติการเรียนการทำงาน ความทักษะเฉพาะ ความสนใจของตัวเราให้มากที่สุดพร้อมสำเนาประกาศนียบัตรต่างๆที่แสดงความสามารถพิเศษของเราพกใส่กระเป๋าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลด้วย

  เมื่อเข้าเรียนกับสถาบันที่เราสมัครแล้ว น้องน้องมิควรพลาดที่จะการเข้าร่วม Job Club ที่สถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ (ฟรี) เพื่อการสะสมเทคนิคเสริมความมั่นใจต่างๆในการสมัครงานจากเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญก่อนการสมัครงาน ซึ่งคลับนี้เองจะคอยประกาศงานใหม่ๆและแนะนำให้เราเลือกงานที่เหมาะสมกับความถนัดของเราอีกด้วย

  เมื่อใจพร้อม เอกสารพร้อม เทคนิคเลิศ ตะลุยสมัครงาน ยื่นใบสมัครให้ทุกร้านทุกบริษัทที่เราสนใจได้เลย ลุย!!!!
 • เคล็ดไม่ลับ: งานพาร์ทไทม์ที่นิยมในต่างแดน

  Top Part-Time Job in Australia/New Zealand

  เมื่อนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติได้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศแล้ว การทำงานพาร์ทไทม์นั้นเป็นสิ่งที่หลายหลายคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเพื่อการรายได้เสริมลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและการสร้างประสบการณ์ชีวิตใหม่ใหม่ค่ะ

  พี่พี่คอนเฟิมได้เลยว่าประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในช่วงเวลานี้นั้นหางานไม่ยากเลยค่ะ (ถ้าไม่เลือกงานนะคะ) ซึ่งงานที่ได้รับความนิยมดังนี้

  > งานร้านอาหาร/คาเฟ่
  โดยปรกติแล้วนักเรียนไทยจะเริ่มจากการทำงานร้านอาหารไทยเพื่อการฝึกพัฒนาทักษะการทำงานขั้นต้นจนเกิดความชำนาญ เมื่อชำนาญมากขึ้น น้องน้องก็จะสามารถขยับขยายทำงานในร้านฝรั่งหรือคาเฟ่เพื่อรับค่าจ้างรายชั่วโมงที่สูงยิ่งขึ้นได้ค่ะ ซึ่งงานมีหลากหลายตำแหน่งตามความถนัด เช่น บาริสต้า พ่อครัวมือผัด/แกง ผู้ช่วยเตรียมอาหาร พนักงานต้อนรับ คนส่งอาหาร เป็นต้นค่ะ

  > งานขับรถอูเบอร์
  อาชีพนี้เรียกว่ารายได้งามและมาแรงมากในช่วงค่ะ ไม่ว่าจะขับรถส่งผู้โดยสารหรือขี่จักรยานส่งอาหาร งานนี้ขยันมากได้มากแถมมีโอกาสได้ทิปค่าขนมเพิ่มด้วยนะคะ

  > งานทำความสะอาด
  อาชีพนี้เป็นงานที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนนักและเป็นงานที่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง จึงเหมาะกับนักเรียนที่ภาษายังไม่แข็งแรง ไม่ชอบความพลุกพล่านและมีความรับผิดชอบสูงค่ะ ซึ่งงานทำความสะอาดนี้มักจะทำตามอาคารสำนักงานหลังเวลาปิดทำการค่ะ

  > งานร้านนวด
  งานนวดเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นที่นิยมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะรายได้สูงทิปหนักค่ะ ซึ่งนักเรียนสามารถลงเรียนคอร์สนวดจากเมืองไทยก่อนและเดินทางไปพร้อมใบเซอร์เพื่อการได้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือเราเริ่มเรียนรู้จากที่ร้านก็ได้เช่นกันค่ะ