ฟรี!! บริการแนะแนวศึกษาต่อ เรียนภาษา และทำงานในต่างประเทศ

Scholarship ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Australia: Western Sydney University มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง 50% ของค่าเล่าเรียนสูงสุด 2 ปีของคอร์สเรียนระดับปริญญาตรีและโท สำหรับนักเรียนผลการเรียนดี

              Swinburne University มอบการศึกษา Post-Graduate Scholarship ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน 30 %สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทั้งนั้นสำหรับนักเรียนที่สมัคร คอร์สเรียนดังต่อไปนี้ Master of Engineering, Master of Information Technology, Master of Professional Engineering, Master of Science (Biotechnology), Master of Construction and Infrastruction Management, Master of Data Science, Master of Cybersecurity

 

 • อยากเดินทางไปศึกษาต่อเรียนภาษาต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไร

  คำถามหลักจากน้องน้องนักเรียนและผู้ปกครองของเรา พี่พี่จึงขอแนะเสนอข้อมูลสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อการสมัครเรียนต่อ ขั้นตอนดังนี้

  1. การเลือกคอร์สเรียนที่เราสนใจ
  2. การศึกษาเมืองและประเทศที่เราปรารถนาจะไปศึกษาใช้ชีวิต
  3. การตรวจสอบรายละเอียดคอร์สเรียนและสถาบันในเมืองที่เราสนใจ
  4. การตัดสินใจเลือกสถาบันและเตรียมเอกสารการสมัครเรียน
  5. การสมัครเรียน ติดตามผลการตอบรับและการชำระค่าเล่าเรียน
  6. การเตรียมเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  7. การดำเนินการยื่นขอวีซ่าและติดตามผล
  8. การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

  Go GETS จะเป็นผู้ให้การแนะนำ การจัดเตรียมและการดูแลในทุกกระบวนการเพื่อให้แผนการศึกษาต่อในต่างประเทศของพี่พี่น้องน้องนั้นถูกทางและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 • เรียนจบคอร์สปริญญาในประเทศออสเตรเลีย แถมวีซ่าทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยาวยาวถึง 2-4 ปีค่า !!!!

  หนึ่งในจุดเด่นยืนหนึ่งของการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียนี้คือ การยื่นสมัครรับวีซ่า Temporary Graduate Visa -Post Study Work หลังการจบการศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนต่างชาติได้นำความรู้จากการศึกษามาพัฒนาฝึกฝนในการสนามการทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำของชาวออสเตรเลียเองหรือองค์กรระดับโลกต่างๆ ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการจ้างงานทำงานในระยะยาวต่อไป

  แน่นอนว่าน้องน้องไม่เพียงแต่จะได้ความรู้ทักษะเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับแล้ว น้องน้องยังได้สะสมประสบการณ์การทำงานจริงที่จะเป็นใบเบิกทางชั้นเยี่ยมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของน้องน้องเมื่อกลับมาประเทศไทยอีกด้วย
 • Work and Study in Canada
  Work and Study in Canada การเรียนและทำงานที่ประเทศแคนาดา

  Work and Study การเรียนและทำงานที่ประเทศแคนาดานั้น มีการเปิดสอน 2 ประเภท คือโปรแกรม Diploma Academic Only และ Diploma Co-Op

  >Diploma Academic Only เป็นการเรียนหลักสูตร Diploma หรืออนุปริญญา ระยะเวลาของหลักสูตรจะอยู่ที่ 26-38 สัปดาห์ ซึ่งภายใต้ Study Permit นักเรียนมีสิทธ์ทำงานได้ Part-Time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  >Diploma Co-Op เป็นการเรียนหลักสูตร Diploma เหมือนกับ Diploma Academic Only แต่จะมีระยะเวลาของการฝึกงานแบบได้รายได้ในสาขาที่เรียนด้วย เช่น เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงานในสาขาที่เรียน 24 สัปดาห์ + เรียน 2 สัปดาห์ นักเรียนสามารถมีสิทธิ์ทำงานได้ Part-Time ตามระยะเวลาของ Study Permit และ Work Permit ในช่วงของการฝึกงาน

  ทางสถาบันได้ร่วมมือกับ Encubate องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Visa และ Permits ที่ได้ขึ้นทะเบียนของประเทศแคนาดาที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่เรียนกับสถาบัน ทั้งการเรียนเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเรียนภาษาระยะสั้นเป็นวีซ่านักเรียน การขยาย Study Permit และการขอ Work Permit ด้วย
 • เหตุผลที่ควรไปเรียนต่างประเทศ!!!

  เหตุผลที่ควรไปเรียนต่างประเทศ!!!

  น้องน้องหรือผู้ปกครองหลายท่าน อาจยังมีมุมลังเลว่าการไปศึกษาต่อหรือเรียนภาษาในต่างประเทศนั้นคุ้มค่าจริงหรือ มันจะพัฒนาทักษะศักยภาพอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่

  ขอให้ลองพิจารณาข้อดีต่างๆดังนี้

  ☆ โอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์สากล
  การไปศึกษาในต่างประเทศนั้น นอกจากเราจะได้เรียน เขียน อ่านในภาษาที่สองหรือสาม แล้วเราต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกฝนปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในสาขาวิชาที่เรียนในเชิงลึกผ่านการวิเคราะห์เคสระดับโลกและนำทฤษฎีต่างมาพัฒนาใช้อย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองโลกทัศน์ของเราให้กว้างไกลยิ่งขึ้นว่าประเทศที่พัฒนาเขามีวิธีคิดและพัฒนาผลงานกันอย่างไร

  ☆ การเรียนรู้ภาษาพัฒนาทักษะกับเจ้าของภาษา
  การได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างเข้มข้นทุกวันตลอดเวลากับเจ้าของภาษา ณ ประเทศที่ทุกคนในภาษานั้นนั้นย่อมช่วยให้การพัฒนาทักษะภาษานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากนักเรียนจะได้ใช้ภาษาจริงในสถานการณ์ต่างๆกับครูผู้สอนและเพื่อนๆ ผ่านเทคนิคการสอนที่นักเรียนจะเข้าใจการใช้ภาษานั้นอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้นักเรียนไม่ลืมแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก้อตามค่ะ

  ☆ หลักสูตรที่หลากหลายจากสถาบันคุณภาพ
  ในแต่ละประเทศนั้นมีทั้งสถาบันรัฐและเอกชนคุณภาพเยี่ยมเปิดสอนคอร์สภาษา ดิฟโพม่าและปริญญามากมาย ซึ่งทุกคอร์สเรียนหรือตัวคุณครูผู้สอนเองของแต่ละสถาบัน จะต้องถูกพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางให้กับนักเรียนอย่างดีที่สุดและให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน

  ☆ พบเพื่อนใหม่จากทุกมุมโลก เรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่
  การศึกษาต่างประเทศเปิดโอกาสให้เราไปพบผู้คนมากมายจากทั่วโลก ซึ่งนอกจากการได้ใช้ภาษากับเพื่อนต่างภาษาแล้ว เรายังจะได้แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ข่าวสาร เทคโนโลยีกับเพื่อนต่างชาติอีกด้วยค่ะ และการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนชาติอื่นๆ ซึ่งแสดงออกถึงการเข้าใจในวัฒนธรรมนั้นยังเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเรา ช่วยให้เราทำงานกับชาวต่างชาติหรือองค์กรต่างชาติได้อย่างมีศักยภาพและง่ายยิ่งขึ้น ที่สำคัญการพบเพื่อนใหม่ที่หลากหลายเป็นการสั่งสมคอนเนคชั่นคุณภาพที่ดีสำหรับอนาคตของเราด้วย

  ☆ ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
  ช่วงปิดเทอมหรือฮอลิเดย์ นักเรียนมักออกผจญภัยเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในประเทศที่ตนศึกษาหรือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเยี่ยมชม Landmark สถานที่สำคัญต่างๆและศึกษาประวัติความเป็นมา โดยทำให้ได้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้น ดื่มด่ำกับความสวยงามที่แฝงวัฒนธรรมของประเทศนั้นนั้น และยังได้พัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารอีกด้วย

  ☆เพิ่มคุณสมบัติความสามารถ ดีต่อการทำงานในอนาคต เพิ่มโอกาสที่ได้รับเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติทั้งในประเทศไทยและต่างแดน
  การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นการช่วยให้เรามีทักษะภาษาหรือความรู้เฉพาะทางอย่างชำนาญ ซึ่งเหมือนใบเบิกทางให้เรามีคุณสมบัติความสามารถที่โดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป ทั้งจากการประยุกต์ใช้ ความมั่นใจในความรู้ และประสบการณ์สากลที่ไม่อาจมีกันได้ทุกคน

  ☆ เติบโตพัฒนาเป็นผู้ใหญ่
  การใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นนักเรียนต้องดูแลตนเองทุกวินาที ไม่ว่าจะการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือการใช้ชีวิตประจำวัน นี่จะเป็นเราจากเด็กน้อยของครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมากขึ้น และสร้างความเป็นผู้นำ ที่เชื่อมั่นและมั่นใจ

  ☆ ความสัมพันธ์ในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น
  เมื่อต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวที่รักแล้ว ก่อให้เกิดทั้งความกังวล คิดถึง ห่วงใย ความหวังและการสร้างกำลังใจให้แก่กันค่ะ มันจะเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นใจทำให้แสดงความรักได้ออกมาอย่างเต็มที่ไม่เขอะเขิลเลย
 • อยากไปเรียนภาษาต่างประเทศ เดินทางคนเดียว VS เดินทางกับกลุ่มเพื่อน มีข้อดีข้อเสียใดบ้าง!!!!

  ✈️ เดินทางเไปเรียนแบบลุยเดี่ยว

  + โอกาสพัฒนาทักษะภาษาได้เต็มที่ เพราะจะได้ใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนใหม่ต่างชาติตลอดเวลา ทั้งในชั่วโมงการเรียนและการร่วมท่องเที่ยวในสุดสัปดาห์ (รวมทั้งการติดต่อกันเมื่อต่างกลับประเทศ)
  + เก็บเกี่ยวประสบการณ์การใหม่อย่างที่ใจปรารถนา อยากจะแบคแพค อยากจะลงเรียนกีฬาท้าทายก็ลุยได้ไม่ติดขัด
  + สร้างความกล้า ความมั่นใจในตนเองได้ดีเยี่ยม หลงทางก็ต้องกล้าถาม มีสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าพูดคุย
  + สร้างการเลี้ยงรู้จักการดูแลรับผิดชอบทั้งตนเองและสิ่งของ เพราะน้องน้องต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเอง จึงต้องตื่นนอนแต่เช้ากลับบ้านทันเวลาอาหารเย็น บริหารการใช้เงินให้พอดี
  -อาจจะ homesick มากในช่วงแรก

  ✈️✈️ เดินทางไปเรียนกับเพื่อนเพื่อน

  + ความอุ่นใจของตนเองและครอบครัว เพื่อนเพื่อนจะคอยดูแลซึ่งกันและกัน
  + ลุยท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่สุดมันส์ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเยือนสวนสนุก บินข้ามไปต่างเมืองก็สบาย
  + ความสนุกในการผจญภัยกับการเรียนรู้ใหม่ สถานที่ใหม่ สังคมใหม่กับเพื่อนที่รู้ใจ
  + สร้างความกล้าในการจัดการความต้องการของตัวเองและความต้องการของเพื่อน นั่นคือการเรียนรู้การปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  - ถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตลอด การได้พัฒนาภาษาอาจได้ไม่เต็มที่นัก

  อยากไปเรียนภาษาช่วงปิดเทอม หรือ หลังจบการศึกษา ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
 • Recommended Course: Vocational Education หรือคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (Skill Based)

  Vocational Education หรือคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (Skill Based) ที่ซึ่งชาวต่างชาติเลือกที่จะศึกษาต่อเฉพาะด้านก่อนการก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย

  สำหรับนักเรียนไทย เราอาจไม่คุ้นเคยกับการเรียนอนุปริญญามากนัก แต่ในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนท้องถิ่นมักจะเลือกการเข้าเรียนระดับอนุปริญญา หรือ Diploma มากกว่าการศึกษาตรงระดับปริญญา ด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้ค่ะ

  +การมุ่งเน้นผลิตนักเรียนเพื่อพร้อมในการทำงานวิชาชีพต่างๆในระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษา

  +การศึกษาที่เน้นการลงมือปฏิบัติการ ผ่านการลงมือทำจริง พัฒนาโปรเจค และศึกษา case study ต่างๆ

  +หลักสูตรการเรียนจะถูกปรับตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง โดยผู้เชียวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ

  +ครูผู้สอนจะต้องชำนาญมีประสบการณ์ตรงในวิชาที่สอน ต้องอัพเดตความรู้ของตนเองอยู่เสมอรวมทั้งเอกสารการสอนต่างๆ

  สำหรับ Vocational Education นักเรียนเพียงมีวุฒิการศึกษาระดับ Year 11 ขึ้นไปก้อสามารถสมัครเรียนได้แล้วนะคะ ซึ่งคอร์สเรียนจะยาว 1-2 ปี ขึ้นกับแต่ละคอร์สเรียนและสถาบันค่ะ และหากน้องๆต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี สามารถนำผลการเรียนไปยื่นเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยค่ะ
 • Recommended Course: Active Conversation in English

  คอร์ส Active Conversation in English เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีศักยภาพในโอกาสต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ด้านการขายหรือ customer services ควรลงเรียนอย่างด่วนด่วน

  คอร์สเรียนนี้จะเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาและเพิ่มคำศัพท์พร้อมทั้งการฝึกฝนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวืตประจำวันอย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งมีการฝึกตามหัวข้อดังนี้
  +การแสดงบทบาทสมมุติและการนำเสนองานหน้าห้อง
  +การออกแบบและขายสินค้า
  +การเขียนเรซูมเม่และการสัมภาษณ์งาน
  +เรียนรู้การทำงานในงานการกุศล
  +การสนทนาทางโทรศัพท์
  +การทำบันทึกหนังสั้น
  +การเขียนวิจารณ์หนังหรือหนังสือ
  +การฝึกภาษา customer services
  +การเจรจาและชักชวนลูกค้า
  เป็นต้น
 • Recommended Course: Demi Pair Program

  โปรแกรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของชาวออสเตรเลีย

  โปรแกรม Demi Pair กับทางสถาบัน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกภาษาผ่านการเรียนและการใช้ชีวิตจริงอย่างจริงจัง ซึ่งนักเรียนต้องลงเรียนคอร์สภาษาอย่างต่ำ 12 สัปดาห์ และทำงานพาร์ทไทมกับทางโฮส(เจ้าของบ้านพัก)โดยมีหน้าที่จะช่วยช่วยดูแลบ้าน ทำความสะอาดและดูแลเด็กๆ รวม 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลานักเรียนจะได้รับห้องพักส่วนตัวและอาหาร 3 มือ ฟรี!!!


 • เคล็ดไม่ลับ: การเลือกเมืองในการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

  เคล็ดลับการเลือกเมืองเพื่อไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

  +โซนอากาศ ใครชอบอากาศหนาวควรอยู่เมืองทางด้านใต้ของประเทศ เช่น Melbourne, Hobart ชอบอบอุ่นเลือกเมืองที่อยู่กลางประเทศและทางเหนือ เช่น Gold Coast, Perth

  +ความคึกคัก ใครที่ชอบแสงสีควรเลือกเมืองใหญ่ อาทิเช่นเช่น Sydney, Melbourne แต่หากชอบสงบๆ เช่น Adelaide, Canberra

  > จำนวนคนไทย ใครอยากอุ่นใจกับเพื่อนๆคนไทยควรไปเมืองยอดนิยม เช่น Sydney ใครอยากไปหาเพื่อนต่างชาติควรไปเมืองเล็กๆ เช่น Gold Coast, Sunshine Coast, Ballarat

  แต่หากจะเน้นประหยัดและอุ่นใจ ควรเลือกเมืองที่มีเพื่อนหรือญาติพำนักอยู่จะดีที่สุด
 • เคล็ดไม่ลับ: สมัครงานพาร์ทไทม์ในต่างแดน

  การสมัครงานพาร์ทไทม์ในต่างแดนไม่ใช่เรื่องยาก

  หลังจากพกความกล้าใส่หัวใจ เราจะเริ่มจากการเตรียมเรซูมเม่ (Resume) ที่ระบุรายละเอียดประวัติการเรียนการทำงาน ความทักษะเฉพาะ ความสนใจของตัวเราให้มากที่สุดพร้อมสำเนาประกาศนียบัตรต่างๆที่แสดงความสามารถพิเศษของเราพกใส่กระเป๋าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลด้วย

  เมื่อเข้าเรียนกับสถาบันที่เราสมัครแล้ว น้องน้องมิควรพลาดที่จะการเข้าร่วม Job Club ที่สถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ (ฟรี) เพื่อการสะสมเทคนิคเสริมความมั่นใจต่างๆในการสมัครงานจากเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญก่อนการสมัครงาน ซึ่งคลับนี้เองจะคอยประกาศงานใหม่ๆและแนะนำให้เราเลือกงานที่เหมาะสมกับความถนัดของเราอีกด้วย

  เมื่อใจพร้อม เอกสารพร้อม เทคนิคเลิศ ตะลุยสมัครงาน ยื่นใบสมัครให้ทุกร้านทุกบริษัทที่เราสนใจได้เลย ลุย!!!!
 • เคล็ดไม่ลับ: งานพาร์ทไทม์ที่นิยมในต่างแดน

  Top Part-Time Job in Australia/New Zealand

  เมื่อนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติได้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศแล้ว การทำงานพาร์ทไทม์นั้นเป็นสิ่งที่หลายหลายคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเพื่อการรายได้เสริมลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและการสร้างประสบการณ์ชีวิตใหม่ใหม่ค่ะ

  พี่พี่คอนเฟิมได้เลยว่าประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในช่วงเวลานี้นั้นหางานไม่ยากเลยค่ะ (ถ้าไม่เลือกงานนะคะ) ซึ่งงานที่ได้รับความนิยมดังนี้

  > งานร้านอาหาร/คาเฟ่
  โดยปรกติแล้วนักเรียนไทยจะเริ่มจากการทำงานร้านอาหารไทยเพื่อการฝึกพัฒนาทักษะการทำงานขั้นต้นจนเกิดความชำนาญ เมื่อชำนาญมากขึ้น น้องน้องก็จะสามารถขยับขยายทำงานในร้านฝรั่งหรือคาเฟ่เพื่อรับค่าจ้างรายชั่วโมงที่สูงยิ่งขึ้นได้ค่ะ ซึ่งงานมีหลากหลายตำแหน่งตามความถนัด เช่น บาริสต้า พ่อครัวมือผัด/แกง ผู้ช่วยเตรียมอาหาร พนักงานต้อนรับ คนส่งอาหาร เป็นต้นค่ะ

  > งานขับรถอูเบอร์
  อาชีพนี้เรียกว่ารายได้งามและมาแรงมากในช่วงค่ะ ไม่ว่าจะขับรถส่งผู้โดยสารหรือขี่จักรยานส่งอาหาร งานนี้ขยันมากได้มากแถมมีโอกาสได้ทิปค่าขนมเพิ่มด้วยนะคะ

  > งานทำความสะอาด
  อาชีพนี้เป็นงานที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนนักและเป็นงานที่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง จึงเหมาะกับนักเรียนที่ภาษายังไม่แข็งแรง ไม่ชอบความพลุกพล่านและมีความรับผิดชอบสูงค่ะ ซึ่งงานทำความสะอาดนี้มักจะทำตามอาคารสำนักงานหลังเวลาปิดทำการค่ะ

  > งานร้านนวด
  งานนวดเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นที่นิยมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะรายได้สูงทิปหนักค่ะ ซึ่งนักเรียนสามารถลงเรียนคอร์สนวดจากเมืองไทยก่อนและเดินทางไปพร้อมใบเซอร์เพื่อการได้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือเราเริ่มเรียนรู้จากที่ร้านก็ได้เช่นกันค่ะ