ABOUT US

บริษัท โก โกลบอลด์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด หรือ โก เก็ท  ดำเนินงานโดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงและการทำงานด้านการศึกษาต่อต่างประเทศมาเป็นเวลานานจนได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆในต่างประเทศทั้งจาก ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เพื่อให้เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อและรับสมัครโดยตรงกับทางสถาบัน อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกกับทุกท่านที่เดินทางไปศึกษาอีกด้วย 

      

บริการของบริษัทโกเก็ท

-ฟรี แนะแนวศึกษาต่อ เรียนภาษาและทำงานในต่างประเทศ และแนะนำสถาบันที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน
-ดำเนินการสมัครเรียนและติดตามใบตอบรับจากทางสถาบัน
-ช่วยเหลือการเตรียมเอกสารสมัครยื่นขอวีซ่าและการสมัครวีซ่าทั้งแบบนักเรียนและท่องเที่ยว
-บริการจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์และรถรับ-ส่งจากสนามบิน
-บริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียนและทั่วไป
-เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางของนักเรียนทุกท่าน
-คอยและพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนตลอดระยะการพำนักในต่างประเทศ

       

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา

                                                              

                 

                

 

 

 

 Napol Siriwat ณพล ศิริวัฒน์ (พี่โต้ง)

ปัจจุบัน: ประจำการที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน: บริหารงานการแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียมานานกว่า 10 ปี

ประวัติการศึกษา:  Master of Information Technology, Deakin Univerity (Australia)

                       ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                        มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      Lakana Mapinit ลัคนา มาพินิจ (พี่เต๋า)

                                                                                                                                                   ปัจจุบัน: ประจำการที่กรุงเืทพ

                                                                                         ประวัติการทำงาน: บริหารงานการแนะแนวศึกษาต่อมานานกว่า 8 ปี

                                                                                   ประวัติการศึกษา:  Master of Commerce, Deakin Univerity (Australia)

                                                                                                ปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                                                                                                                          มัธยมปลายจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย