GO Study in UK เรียนต่อสหราชอาณาจักร • คอร์สเรียนยอดนิยม

  English Course

  General English คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานการ ฟัง พูด อ่าน เขียน จากเจ้าของภาษาช่วงเวลาเรียนนี้เอง เป็นช่วงการเรียนที่สนุกและเหมาะแก่การท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือ หาโอกาสทำงานเสริม คอร์สสำหรับผู้ที่สนใจคนและไม่จำกัดระยะเวลาการลงเรียน

  IELTS Preparation คอร์สเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบ IELTS วัดระดับภาษา คอร์สนี้จะเน้นฝึกฝนผู้สมัครให้เข้าใจถึงแก่นของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพื่อนำทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนไปใช้ในการเข้าศึกษาระดับต่างๆต่อไป พร้อมทั้งคำแนะนำพิเศษสำหรับการทำข้อสอบให้ประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่ต้อง การจะเข้าศึกษาต่อโปรแกรมภาษาอังกฤษในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

  English for Career คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับงานสายอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ การเงิน การโรงแรม การบิน เป็นต้น ผู้ที่สนใจได้ศึกษาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ในสายงานที่ตนสนใจหรือทำงานอยู่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้นยังสร้างโอกาสในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทต่างชาติได้อีกด้วย

  Pre-Master Course คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคอร์สปริญญาโท คอร์สนี้นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาแล้วผู้สมัครเรียนยังได้เรียนรู้หลักการเขียนรายงานงาน การคิดวิเคราะห์และพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจต่างๆ Pre-Master คือการอีกหนึ่งหนทางลัดเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดังต่างๆได้อีกด้วย ระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน หรือ 6 เดือน

  Diploma Course

  Diploma of Business Management คอร์สอนุปริญญาทางด้านการจัดการธุรกิจ ผู้ที่สนใจจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการวิเคราะห์องค์ประกอบของการทำธุรกิจต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานของการทำงานหรือ การศึกษาระดับสูงขึ้นไป ระยะเวลาเรียน 1-1.5ปี

  Diploma of Tourism คอร์สอนุปริญญาทางด้านการท่องเที่ยวผู้สนใจจะได้ศึกษาและฝึกปฎิบัติงานบริการและการจัดการธุรกิจทางด้าน ท่องเที่ยว ระยะเวลาเรียน 1-1.5 ปี Bachelor Course

  Bachelor of Business Administration คอร์สปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งคอร์สสุดนิยมผู้สมัครจะได้เรียนรู้ทุกองค์ประกอบสำคัญในทางด้านบริหารธุรกิจและฝึกฝนการสร้าง สรรค์งานธุรกิจใหม่ๆระยะเวลาการเรียน 3ปี

  Bachelor of International Relation คอร์สปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ รัฐศาสตร์ ประเทศอังกฤษขึ้นชื่อทางด้านการทูตคอร์สนี้จึงสอนทฤษฎีและนโยบายรวมทั้งประวัติ ศาสตร์ความสำเร็จทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ปฏิบัติต่อไป ระยะเวลา 3-4 ปี

  Master Course

  Master of Business Administration คอร์สปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ คอร์สสำหรับการเตรียมตัวผู้บริหารที่รอบรู้ทุกองค์ประกอบของการทำธุรกิจ ระยะเวลาเรียน 1-1.5 ปี

  Master of Engineering คอร์สปริญญาโททางด้านวิศวกรรม สายเรียนที่นิยม เช่น Civil, Industrial เป็นต้น คอร์สนี้จะการทำความรู้ทางด้านวิศวะกรรมมาพัฒนาเพื่อการเป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญในสาย งานหนึ่งๆยิ่งขึ้นระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี
 • ข้อมูลทั่วไปประเทศอังกฤษ

  ประเทศอังกฤษ ดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงามเป็นประเทศที่มีความเจริญทาง ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา และยังเป็นสำคัญส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ซึ่งประกอบด้วยเมืองสำคัญที่น่ารู้จัก ดังนี้

  ลอนดอน (London)
  เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่รวมวัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก้อง โลกเมืองผู้ดีแห่งนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยมนต์ขลังทางด้านความสวยงามแล้ว ยังเพียบพร้อมด้วยความบันเทิงควบคู่ไปกับระบบการศึกษาต้นแบบของประเทศ ต่างๆ อีกด้วย ลอนดอนจึงเป็นศูนย์กลางของสถาบันสอนภาษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ราคาค่าเล่าเรียนของเมืองนี้จึงค่อนข้างย่อมเยาในขณะที่ค่าครองชีพที่สูงกว่าเมืองอื่นๆเล็กน้อย

  อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford)
  เมืองที่อยู่ห่างจากลอนดอนทางตะวันตกเฉียงเหนือ 80 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งธรรมชาติและประวัติศาสาตร์ แต่คงความทันสมัย เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดนี้ได้ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาชั้นสูง เมืองแห่งการหาความรู้ เพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดนั่นเอง

  แมนเชสเตอร์(Manchester)

  ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ ที่ผสมผสานทั้งความสมบูรณ์ของธรรมชาติและ ความบันเทิง ดังนั้นเมืองนี้จึงมีีชื่อเสียงอย่างมากจากเรื่องการกีฬาและ การดนตรี เช่น ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเตด หรือ วงดนตรี The Smiths เป็นต้น ปัจจุบันที่แมนเชสเตอร์จึงมีโรงเรียนภาษาไม่น้อยที่จัดโปรแกรมเรียนภาษาและฟุตบอลในช่วงฤดูร้อน

  ไบร์ทตันและโฮฟว์ (Brighton and Hove)
  เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลขนาดกลางที่ห่างจากลอนดอนมาเพียง 55 นาที เมืองนี้ได้รวมทั้งวัฒนธรรมและความบันเทิงต่างๆเข้าด้วยกัน จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก อิสระซึ่งทำให้นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยสนใจที่ศึกษา ณ เมืองแห่งสีสันนี้

  บอร์นมัธ (Bournemouth)
  เมืองชายทะเลแสนสวยที่ใช้เวลาเดินทางจากกรุงลอนดอนเพียง 2 ชั่วโมง บรรยากาศที่เป็น มิตร ปลอดภัยกับอากาศที่ปลอดโปร่ง พร้อมทั้งการเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวยุโรปเมืองนี้ยังคงเป็นอีกจุดหมาย
 • ลิงค์ที่สำคัญ

  ลิงค์ที่สำคัญ

  http://ukinthailand.fco.gov.uk/en/
  http://www.vfs-uk-th.com/
  http://www.thaiembassyuk.org.uk/newversion/index.php
  http://www.visitlondon.com/
  http://www.britrail.com/