Go Study in Taiwan เรียนต่อไต้หวัน

            

Why Study in Taiwan?? ศึกษาต่อไต้หวันนั้นดีอย่างไร

หลายปีมานี้นักเรียนไทยและต่างชาติต่างเลือกทางไปศึกษาต่อและเรียนภาษาจีนที่ประเทศไต้หวันเพิ่มมากเรื่อยเรื่อย เพราะอะไรนะเราถึงน่าบินไปศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวันกัน

* ระบบการศึกษาได้รับการยอมรับมาตราฐาน

* มหาวิทยาลัยและสถาบันภาษามีชื่อเสียงหลากหลายให้เลือกเข้าเรียน

* ภาษาจีนกลางในการสื่ิอสารซึ่งยังคงใช้อักษรตัวเต็มในการเขียนและการเรียน

* ฟรีวีซ่าหากเดินทางไปเรียนระยะสั้น

* ค่าครองชีพ ทั้งการเรียน การอยู่อาศัย การบริโภค การเดินทาง มิต่างจากประเทศไทย

* การคละสัญชาติของประชากรดีเยี่ยม จึงมีอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกกินดื่มหลากหลาย

* อากาศดี มลภาวะน้อย การเดินทางโดยรถสาธารณะสะดวกและรวดเร็วมาก

* เวลาต่างจากประเทศไทยไม่มาก อุณหภูมิไม่หนาวเว่อร์ จึงปรับตัวในการใช้ชีวิตไม่ลำบาก

* ผู้คนใจดีเป็นมิตร อาชญากรรมน้อย คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม

* ค่าตั๋วเครื่องบินไม่แพงมากและมีสายการบินโลว์คอสให้เลือกใช้บริการ
       

 • The only language center in Taiwan that merges your accommodation and Chinese class in the same building ศูนย์ภาษาแห่งเดียวในเมืองไต้หวันที่รวมห้องเรียนและที่พักนักเรียนไว้ในตึกเดียวกัน

  Soochow University มี 2 แคมปัส คือ 1. Shilin Campus 2. Near Ximending Campus แคมปัสหลักจะอยู่ที่เขต Shilin ทางตอนเหนือของเมืองไทเป ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองราว 40-50 นาที โดย MRT หรือ รถบัส ภายในอาคารศูนย์เรียนภาษานั้น จัดเต็มด้วยอุปกรณ็การฝึกฝนทักษะภาษาจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติ และครูที่มีประสบการณ์สอนมายาวนาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสนุกกับเพื่อนเพื่อนต่างชาติอีกด้วย

  สำหรับที่พักทางแคมปัสได้จัดสัดส่วนไว้ให้นักเรียนต่างชาติที่ต้องการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อวัน โดยมีที่พักแบบเดียงคู่และนอนรวมให้ได้เลือกตามอัธยาสัย ส่วนการอาหารการกินนั้นหลากหลายทั้งแบบร้านอาหาร ฟู้ดคอร์ส หรือร้านสะดวกซื้อ

 • เรียนภาษากับศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย Shih Chien University ที่ซึ่งมีนักเรียนกว่า 900 คนจากทุกมุมโลกเดินทางมาเรียนทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมต่างๆที่แห่งนี้ต่อปี

  Shih Chien University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นในความทันสมัย ทั้งยังได้รับการยกย่องในฐานะ "D-school top 60 แห่งในโลก" โดย BusinessWeek ในปี 2006 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตสองแห่งคือ Dazhi เขต Zhongshan ไทเปและเขตอื่น ๆ ใน Neimen District เกาสง

 • Chinese Language Center, National Taiwan University

  NTU ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากสุดในไต้หวันมีการจัดการเรียนการสอนที่มีเข้มข้นทางวิชาการสูง ซึ่งมีศูนย์ภาษาจีนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในไต้หวัน คือ International Chinese Language Program (ICLP) เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแห่งนี้
 • ข้อมูลประเทศไต้หวัน

  คำจำกัดของประเทศไต้หวันของเราคือ ชิล ชิม ชม ช้อป ชีวิตดี๊ดี แบบที่ทุกคนจะหลงรัก!!!

  ประเทศไต้หวัน (Taiwan) เป็นเกาะรูปวงรียาวจากเหนือมาใต้ ขวาระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกงและมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นเป็นแหล่งเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีเมืองใหญ่อยู่ 2 เมือง คือเมืองหลวงไทเป (Taipei) และทางตอนใต้ของเกาะคือเมืองเกาสง (Kaohsiung)

  สภาพอากาศ
  ไต้หวันมี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว
  ฤดูใบไม้ผลิ Spring เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศา
  ฤดูร้อน Summer เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน (ปริมาณฝนตกและมีโอกาสเกิดพายุไต้ฝุ่นสูง) อุณภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30 องศา
  ฤดูใบไม้ร่วง Autumn เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน
  ฤดูหนาว Winter เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณภูมิเฉลี่ยจะประมาณ 14 องศา

  ค่าใช้จ่ายในการเรียนในประเทศไต้หวัน
  ค่าเล่าเรียนและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ: ปริญญาตรี ราว US$1500-1800 ต่อเทอม และปริญญาโท ราว US$ 1600-2000 ต่อเทอม
  ค่าที่พัก: ในแคมบัส ประมาณ US$ 20-100 นอกแคมปัส US$200-600 ต่อเดือน
  ค่าอาหาร: US$ 180-270 ต่อเดือน
 • ระบบการศึกษา

  ระบบการศึกษาของไต้หวันนั้นมีความคล้ายคลึงกับประเทศต่างๆในเอเชีย ซึ่งจะศึกษาระกับประถมศึกษา 6 ปีและต่อมัธยมต้น หรือ Junior High School 3 ปี และหลังจากนั้นจะเลือกเรียนต่อมัธยมปลาย หรือ สายอาชีพ อีก 3 ปี

  สำหรับระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะใช้ระบบการสอบเข้าศึกษาหรือดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 2-4 ปี และปริญญาโท 1-4 ปี
 • คอร์สเรียนภาษาจีน

  คอร์สเรียนภาษาจีน

  Chinese Course การเรียนภาษาจีนกลางที่ประเทศไต้หวันนั้นจะแตกต่างจากประเทศจีน เนื่องจากประเทศไต้หวันยังคงใช้อักษรตัวเต็ม ทั้งนั้นบางสถาบันมีนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ว่าต้องการเรียนแบบตัวเต็มหรือตัวย่อ ซึ่งคอร์สเรียนภาษาจีนนั้นจะเน้นการพัมนาทุกทักษะภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และยังเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง๐ผ่านการเรียนและกิจกรรมอีกด้วย
 • สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย

  สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย

  สถาบันในเมืองไทเป (Taipei)

  1. China University of Science and Technology

  2. Chinese Culture University

  3. Ming Chuan University

  4. National Chengchi University

  5. National Taipei University of Education

  6. National Taipei University of Technology

  7. National Taiwan Normal University

  8. National Taiwan Univerity

  9. Shih Chien Univerisity

  10. Soochow University

  11. Taipei Chengshih University of Science and Technology

  12. Tamkang University

  สถาบันในเมืองนิวไทเป ( New Taipei)

  1. Fu Jen Catholic University

  สถาบันในเมืองไถจง (Taichung)

  1. Feng Chia University

  2. National Chung Hsing University

  3. National Taichung University of Education

  4. Providence University

  5. Tunghai University

  สถาบันในเมืองไถหนาน (Tainan)

  1. Kun Shan University

  2. Nan Jeon University of Science and Technology

  3. National Cheng Kung University

  4. Taiwan Shoufu University

  สถาบันในเมืองเกาสง (Kaohsiung)

  1. I-Shou University

  2. Kao Yuan University

  3. National kaosiung Normal University

  4. National Sun Yat-sen University

  5. National University of Kaohsiung

  6. Wenzao Ursuline University of Language
 • มหาวิทยาลัยใดบ้างในประเทศไต้หวันที่เปิดสอนหลักสูตร International Programs

  มหาวิทยาลัยใดบ้างในประเทศไต้หวันที่เปิดสอนหลักสูตร International Programs

  >Asia University
  >Chang Gung University
  >Chang Jung Christian University
  >China Medical University
  >Chinese Culture University
  >Chung Yuan Christian University
  >Feng Chia University
  >Fu Jen Catholic University
  >I-Shou University
  >Kainan University
  >Kaohsiung Medical University
  >Ming Chuan University
  >National Centrak University
  >National Cheng Kung University
  >National Chengchi University
  >National Chiao Tung University
  >National Chiayi University
  >National Chung Hsing University
  >National Dong Hwa University
  >National Hsinchu University of Education
  >National Kaohsiung Normal University
  >National Sun Yat-Sen University
  >National Taichung University of Education
  >National Taipei University
  >National Taipei University of Education
  >National Taiwan Normal University
  >National Taiwan Sport University
  >National Taiwan University
  >National Tsing Hua University
  >National United University
  >National University of Kaohsiung
  >National Yang-Ming University
  >Soochow University
  >Tamkang University
  >Tatung University
  >Tzu Chi University
  >University of Taipei
  >Yuan Ze University
 • Work Permit for Students

  ใบอนุญาตการทำงานสำหรับนักเรียนในประเทศไต้หวัน

  สำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์สภาษาจีนเกินกว่า 1 ปี หรือ 12 เดือน (3ชั่วโมงต่อวันและ 15ชั่วโมงต่อสัปดาห์) สามารถยื่นขอสมัครใบขออนุญาตทำงานได้ โดยหน่วยงาน Workforce Development Agency จะพิจารณาการออกใบอนุญาติ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shine Eduguide Hotline: 098-2949154 Line: @shineeduguide