Go: Learn Japanese in Japan เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

หลายคนกังวลกับเกรดเฉลี่ยที่ไม่สวยหรือภาษาอังกฤษที่ยังไม่แข็งแรงแต่มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อต่างประเทศมาลองดูกันว่าโปรแกรมใดสามารถช่วยให้เราไปถึงฝันเข้าเรียนยูดังได้สบายสบายและเสริมความมั่นใจดังนี้

* Foundation Course คอร์สปรับพื้นฐานภาษาและเสริมความรู้เพื่อการเข้าเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยโดยคอร์สเรียนเตรียมภาษาและการเรียนวิชาเสริม เช่น เลข วิทยาศาสตร์ หรือสังคม เพื่อความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนแบบ academicกับมหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ

ระยะเวลาของคอร์ส จะขึ้นกับระดับภาษาของนักเรียน ปรกติคอร์สจะใช้เวลา 3-12 เดือน

* Diploma Course
คอร์สอนุปริญญาทางสายเฉพาะทางและวิชาชีพที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี เมื่อจบคอร์สสามารถนำผลไปเข้าเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปี 2 หรือ ใช้แทนผลการสอบวัดระดับภาษาเพื่อเข้าเรียนระดับปริญาโทกับสถาบันที่เป็นพันธมิตรได้ทันที ทั้งนี้คอร์สนี้ยังช่วยอัดพื้นฐานให้แน่นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียน

ระยะเวลาของคอร์ส 1-2 ปี


* Pre-Master Course
คอร์สปรับพื้นฐานภาษาและความรู้เพื่อการเข้าเรียนต่อปริญญาโทกับมหาวิทยาลัย คอร์สนี้นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาแล้วผู้สมัครเรียนยังได้เรียนรู้หลักการ เขียนรายงานงาน การคิดวิเคราะห์และพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจต่างๆ

ระยะเวลาของคอร์ส 3 เดือน หรือ 6 เดือน

ทั้งสามตัวช่วยยังช่วยลดความเครียดของน้องๆและเตรียมพร้อมทักษะต่างๆก่อนการ เรียนอย่างหนักกับยูดังต่างๆอีกด้วย